Χειρουργική στόματος και γνάθων

 • Εξαγωγές δοντιών
 • Χειρουργικές εξαγωγές έγκλειστων, ημιέγκλειστων και έκτοπων δοντιών
 • Χειρουργική αποκάλυψη μύλης έγκλειστου δοντιού για ορθοδοντική ανατολή
 • Διάνοιξη και παροχέτευση αποστήματος ενδοστοματικά ή και εξωστοματικά
 • Ακρορριζεκτομές με ανάστροφη έμφραξη
 • Χειρουργική αφαίρεση κύστεων μαλακών ιστών
 • Χειρουργική αφαίρεση κύστεων των γνάθων
 • Σύγκλειση στοματοκολπικής επικοινωνίας
 • Χειρουργική ιγμορείου
 • Προπροσθετική οστεοπλαστική διευθέτηση οστού και μαλακών ιστών
 • Βιοψίες μαλακών μορίων στόματος, γλώσσας και ενδοοστικών αλλοιώσεων
 • Αφαίρεση επουλίδας, υπερπλασιών, καλόηθων νεοπλασιών
 • Εκτομή χαλινού, προστομιοπλαστική
 • Χειρουργική περιοδοντίου