Ακτινοδιαγνωστική οδοντιατρική

  • Οπισθοφατνιακές ακτινογραφίες
  • Ακτινογραφίες μετά πτερυγίου
  • Ακτινογραφίες δήξεως
  • Ακτινοδιαγνωστική πανοραμικών ακτινογραφιών
  • Ακτινοδιαγνωστική ακτινογραφιών κόλπων προσώπου και κεφαλομετρικών
  • Ακτινοδιαγνωστική αξονικής γνάθων, προσώπου, τραχήλου
  • Ακτινοδιαγνωστική μαγνητικής προσώπου - κροταφογναθικών διαρθρώσεων