Ιατρείο

Το ιατρείο του Ι. Παπακώστα βρίσκεται στον 3ο όροφο της οδού Αβέρωφ 4 στο κέντρο της Καβάλας, σε έναν πλήρως ευχάριστο και ανακαινισμένο τόσο αισθητικά όσο και λειτουργικά χώρο.

Η επίτευξη απόλυτων συνθηκών υγιεινής αποτελεί κεφαλαιώδους σημασίας προτεραιότητά μας και επιτυγχάνεται με τη χρήση των πιο σύγχρονων τεχνικών και μέσων, τόσο αποστείρωσης των εργαλείων και εξοπλισμού, όσο και απολύμανσης όλων των χώρων του ιατρείου.

Το ιατρείο είναι εξοπλισμένο με τελευταίας τεχνολογίας και υψηλής ακρίβειας υπερσύγχρονο οδοντιατρικό καθώς επίσης και χειρουργικό εξοπλισμό. Παράλληλα χρησιμοποιούνται μόνο υψηλής ποιότητας υλικά, απολυμαντικά και αναλώσιμα από αναγνωρισμένες και καταξιωμένες εταιρείες.

Η ακτινογραφική απεικόνιση γίνεται με ψηφιακή τεχνολογία ώστε να παρέχεται η καλύτερη δυνατή ποιότητα ακτινογραφιών σε συνδυασμό με σημαντική μείωση της ακτινοβολούμενης δόσης.

Η εκτέλεση των χειρουργικών πράξεων παρέχεται με κατάλληλα χειρουργικά εργαλεία και εξειδικευμένο χειρουργικό μοτέρ, σε συνθήκες απόλυτης αποστείρωσης, και πάντοτε με συμμετοχή δεύτερου ατόμου - βοηθού δίπλα στον χειρουργό.

Η φιλοσοφία μας είναι να προσφέρουμε προηγμένη τεχνολογικά, άριστης ποιότητας και υψηλών προδιαγραφών ολιστική οδοντιατρική και χειρουργική φροντίδα, προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε ασθενούς ξεχωριστά, με γνώμονα την πρόληψη, την καλύτερη δυνατή μακροπρόθεσμη πρόγνωση και την ενσυναίσθηση, την κατανόηση και το ήθος που ο όρκος του Ιπποκράτη ορίζει.

Επιπλέον η παροχή οδοντιατρικών και χειρουργικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και προδιαγραφών εξασφαλίζεται και με τη δέσμευσή μας να ενημερωνόμαστε συνεχώς από την πρόσφατη βιβλιογραφία και τις νεότερες κλινικές έρευνες. Επίσης, εξασφαλίζεται και από τη διαδραστική συμμετοχή μας σε προγράμματα συνεχόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης, με τακτικές συμμετοχές σε συνέδρια και σεμινάρια στην Ελλάδα αλλά κυρίως στο εξωτερικό.

Η πρώτη διαγνωστική επίσκεψη περιλαμβάνει:

  • Λήψη πλήρους ιατρικού και οδοντιατρικού ιστορικού.
  • Κλινική εξέταση εξωστοματικά προσώπου και τραχήλου.
  • Κλινική εξέταση στοματικής κοιλότητας (μαλακών ιστών και δοντιών).
  • Κλινική εξέταση σύγκλεισης οδόντων και κροταφογναθικών διαρθρώσεων.
  • Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, λήψη πανοραμικής ακτινογραφίας.
  • Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, λήψη αξονικής τομογραφίας.
  • Συζήτηση για τις προσωπικές σας ανάγκες και για το πλέον κατάλληλο εξατομικευμένο σχέδιο θεραπείας (consultation).
  • Συζήτηση πιθανών εναλλακτικών λύσεων αποκατάστασης.
  • Συζήτηση για το απαιτούμενο κόστος της θεραπείας.
  • Σε περίπτωση πόνου, η θεραπεία θα ξεκινήσει άμεσα με απόλυτη προτεραιότητα στην ανακούφιση του πόνου.